Tips voor veilige industriepoorten en laad- en lossystemen

Veiligheid donderdag 1 februari 2018, door Kristie

Industriepoorten en laad- en lossystemen zijn bij veel bedrijven een belangrijke factor om dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ze worden veel gebruik als toegangsweg voor personen, voertuigen en goederen. Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd kunnen blijven worden, is een goed werkende industriepoort of laad -en lossysteem van essentieel belang. Daarnaast willen bedrijven dat de veiligheid van het personeel tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gewaarborgd blijft. Om hiervoor te kunnen zorgen geeft ROMASS Business een aantal tips.

Industriepoorten

ROMASS Business heeft 3 tips voor bedrijven om ervoor te zorgen dat de industriepoorten en laad- en lossystemen goed blijven functioneren op een veilige manier.

Onderhoudsbeurten volgens de Europese normen
Industriepoorten en laad- en lossystemen moeten aan vele eisen voldoen. Om ervoor te zorgen dat uw industriepoorten aan de Europese norm EN 1342-1 voldoen en uw laad- en lossystemen aan de Europese norm van EN 1398, adviseert ROMASS Business om jaarlijks onderhoudsbeurten te laten uitvoeren. Tijdens een onderhoudsbeurt worden uw industriepoorten en laad- en lossystemen gecontroleerd of ze voldoen aan de wettelijke eisen en indien nodig onderdelen vervangen zodat de industriepoorten of laad- en lossystemen wel voldoen aan de Europese normen.
Keuringen volgens de CE-Markering en Arbowetgeving
Om te kunnen bewijzen dat uw industriepoorten en laad- en lossystemen voldoen aan de vele eisen, moeten deze worden voorzien van een CE-markering. Deze markering bepaald de prestatie- en veiligheidseisen van de poorten en laad- en lossystemen die zich binnen het bereik van persoonsgebieden bevinden. Om de CE-markering te ontvangen moet de keuringen uitgevoerd worden door een VCA-gecertificeerde professional.
Schakel VCA-gecertificeerde techniekers in
Om te voldoen aan de gestelde normen en eisen aan een industriepoort of laad- en lossysteem is het noodzakelijk om de keuringen te laten uitvoeren door een VCA-gecertificeerde technieker. Zo bent u verzekerd dat er niet alleen na, maar ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden een veilige werkomgeving wordt gecreëerd.