Waarborg je bedrijfsprocessen

Door je slagbomen regelmatig professioneel te laten onderhouden

 Alle types en merken

 Verkleint de kans op storingen

 Verlengt de levensduur

 Professionele onderhoudsbeurten en keuringen

Onderhoud van een slagboom

ROMASS Business biedt verschillende onderhoudsprogramma’s aan waarbij de geplande onderhoudsbezoeken altijd worden afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd, gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je slagboom kies je welk programma het beste bij je past. Dit doet ROMASS Business voor slagbomen van alle types en merken.

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige herstellingen en onderhoudsbeurten gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je slagboom altijd in goede staat verkeert.

Keuren rolpoorten verplicht

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kunnen de meeste herstellingen meteen ter plekke worden uitgevoerd om tijd en verdere stilstand van je slagboom te voorkomen.

Service industriepoorten

Onderhoudsplicht
Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je slagboom minimaal één keer per jaar te laten onderhouden door gecertificeerde professionals.

Dit staat onder andere beschreven in de volgende normen

Normering NEN-EN 14341+A2
Elke slagboom dient te voldoen aan de NEN-EN 14341 normering. In deze norm staat omschreven dat elke slagboom minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dient te worden.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de slagboom.

CE-markering 
Elke slagboom dient te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de slagboom moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de slagbomen minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.